○▲◘ BETTER ARCHITECT◘▲○
PDF چاپ ايميل

  • نکات نگارشی زیر در دانشگاه تهران بعنوان پیشنهادی جهت تدوین رساله های دکتری یا کارشناسی ارشد اعلام شده است.
  • 1- بخش ها وترتیب آنها
  • بخشهای مختلف رساله و پایان‌نامه بایستی به ترتیب ذکر شده در زیر تنظیم شده باشند.
  •         ·           صفحه بسمله
  •         ·           صفحه عنوان
  •         ·           صفحه تصویب رساله و پایان‌نامه توسط هیات داوران
  •         ·           اهدا (اختیاری)
  •         ·           چکیده فارسی (حداکثر300 واژه برای پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکترا)
  •         ·           پیشگفتار (اختیاری)
  •         ·           تقدیر و تشکر (اختیاری)
  •         ·           فهرست مطالب (شامل عناوین اصلی و فرعی‌، عنوان کتابنامه، و عناوین پیوست ها.)
  •         ·           فهرست جدول ها (در صورت وجود)
  •         ·           فهرست شکل‌ها و تصاویر (در صورت وجود)
  •         ·           فهرست علائم و اختصارات (درصورت وجود)
  •         ·           متن اصلی (حداکثر 150 صفحه برای پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد و 300 صفحه برای‌ رساله‌های‌دکترا)
  •         ·           پی نویس ها (در صورت وجود)
  •         ·           منابع و ماخذ
  •         ·           فهرست اعلام (اختیاری)
  •         ·           پیوست ها (در صورت وجود)
  •         ·           چکیده ‌انگلیسی (حداکثر 300 واژه.)
  •         ·           صفحه عنوان انگلیسی
  • 2-شیوه نگارش
  • آیین نگارش پایان‌نامه باید مورد تائید گروه باشد. همچنین قواعد و مشخصات تصریح شده در این ‌دستورالعمل باید رعایت شود.
  • 3-کاغذ و چاپ
  • کلیه قسمتهای پایان‌نامه باید روی کاغذ سفید مرغوب تایپ گردد. ابعاد کاغذ 7/29×0/21 سانتیمتر (کاغذ A4) می‌باشد. تمامی متن‌ها فقط بر یک روی کاغذ ماشین‌نویسی می‌شود. نوع قلم مورد استفاده در تمامی متن‌ یکنواخت می‌باشد. نوع قلم برای عناوین می‌تواند متفاوت انتخاب شود.
  • 4- فاصله گذاری و حاشیه‌بندی
  • فاصله سطرها در تمامی پایان‌نامه برابر 0/1 سانتیمتر است، اما فاصله سطرها در چکیده‌ها برابر 5/1 سانتیمتر می‌باشد. حاشیه سمت راست و بالا مساوی 5/3 سانتیمتر و حاشیه سمت چپ و پائین برابر 5/2 سانتیمتر می‌باشد. این حاشیه‌ها باید در سرتاسر پایان‌نامه رعایت شود. در صورتی که در برخی موارد اندازه شکلها یا جدولها بزرگ‌تر از فضای داخل حاشیه باشد با کوچک کردن آنها و با استفاده از کاغذ A3 (بصورت تاخورده) حاشیه رعایت می گردد.
  • 5- شماره گذاری
  • صفحات آغازین (از اول پایان‌نامه تا اول متن اصلی) با اعداد و به حروف نوشته میشوند مانند پنج، شش و ... تمامی صفحات متن اصلی، که از مقدمه یا فصل نخست شروع می‌شود، باید شماره‌گذاری شوند. شماره‌گذاری صفحات شامل صفحه‌های محتوی شکل، جدول، منابع، و پیوست ها نیز می‌گردد. شماره ‌صفحه در پایین صفحه و در وسط قرار می‌گیرد. فاصله شماره صفحه در حدود 5/1 سانتیمتر از لبه پایین است. اولین صفحه (صفحه عنوان) بدون شماره تایپ می گردد. بخش‌ها و زیربخش‌ها به عدد شماره‌گذاری‌می شوند بطوریکه شماره فصل در سمت راست و شماره بخش بعد از آن آورده شود مثلاً 4-2-3 بیان کننده ‌زیر بخش 4 از بخش 2 از فصل سوم است.
  • 6-جدول‌ها و شکل ها
  • تمامی شکلها (تصویرها، نمودارها، منحنی‌ها) و جدولها باید با کیفیت مناسب تهیه شوند، بگونه‌ای که ‌کپی تهیه شده از آنها از وضوح کافی برخوردار باشد. تصویرها، نمودارها و منحنی‌ها با لفظ شکل نامیده ‌میشوند. تمامی شکلها و جدولها باید به ترتیب ظهور در هر فصل شماره‌گذاری شوند. مثلاً برای جدولهای ‌فصل2، جدول‌ 1-2، جدول 2-2 و ...، و برای جدولهای فصل‌ 3 جدول 1-3، و ... عنوان جدولها در بالای آنها و عنوان شکلها در زیر آنها ذکر می‌گردد. چنانچه جدول یا شکلی از مرجعی آورده شده است، مرجع در عنوان جدول یا شکل ذکر می‌گردد. همچنین لازم است به کلیه شکلها و جدولها در متن ارجاع شده باشد.
  • 7- پی نویس
  • در صورتی که یک عبارت یا واژه نیاز به توضیح خاصی داشته باشد، توضیح را میتوان بصورت زیرنویس در همان صفحه ارائه نمود. در اینصورت عبارت یا واژه توسط شماره‌ای، که بصورت کوچک دربالا و سمت چپ آن چاپ می‌شود، مشخص شده و در زیرنویس توضیح مربوط به آن شماره ارائه می‌شود. مطالب زیرنویس نباید از سه سطر بیشتر شود. چنانچه زیرنویس بیش از سه سطر است‌، باید به بخش‌ پی‌نویس‌ها در آخر پایان‌نامه منتقل گردد. قلم مورد استفاده در زیرنویس می‌تواند با قلم متن اصلی متفاوت باشد.
  • 8- ذکر اعداد در متن
  • در مورد اعداد صحیحی که در داخل متن نوشته می‌شود (غیر از جداول و نمودارها) هرگاه عدد کمتر از10 باشد آن عدد باحروف نوشته می‌شود، مثل چهار یا هفت، و هرگاه 10 و بزرگتر از10 باشد بصورت عدد نوشته می‌شود، مثل 46 یا 13، برای مشخص کردن اعداد اعشاری از ( / ) استفاده می‌شود مثل 4/12، و چنانچه ‌درصد مورد نیاز است از علامت “%” استفاده می‌شود مانند44%.
  • 9- سیستم واحدها
  • سیستم واحدهای مورد استفاده در پایان‌نامه، سیستم بین‌الملل متریک SI می‌باشد. در صورتی که استفاده از واحدهای دیگر لازم باشد، معادل متریک اعداد در پرانتز درج می‌گردد.
  • 10- درج لغات لاتین در متن فارسی
  • همه نامهای خارجی در متن به خط فارسی و در پانوشت به لاتین (یا به خط اصلی) نوشته می‌شود.
  • 11- روابط ریاضی و فرمولها
  • فرمولها در هر فصل بطور جداگانه و به ترتیبی که در متن می‌آیند در داخل پرانتز به عدد شماره‌گذاری می شوند. بطوریکه شماره فصل در سمت راست و شماره فرمول بعد از آن آورده می‌شود. طبق نمونه زیر:
  • (1-5)                                                                 F=ma
  • که بیان کننده رابطه 5 از فصل اول است قبل از برخی از رابطه‌ها به مرجع آن اشاره می‌شود. بعد از هر رابطه ‌کمیته ای مورد استفاده در آن توضیح داده می‌شود.
  • 12- نحوه ارجاع در متن و فهرست مراجع
  • لازم است در متن به کلیه منابعی که مورد استفاده قرار میگیرد اشاره شود. چنانچه در داخل متن از یک ‌منبع مطلبی نقل شود، بلافاصله پس از خاتمه جمله کروشه باز می‌شود و مرجع ذکر می گردد.
  • نحوه ارجاع در متن به یکی از دو روش زیر می‌باشد:
  • الف) مراجع به ترتیبی که در متن می‌آیند شماره‌گذاری می‌شوند. در این روش‌، مراجع‌ به ترتیب ‌شماره‌ در فهرست منابع و ماخذ ذکر خواهد گردید.
  • ب) ذکر منبع با ارجاع به نام نویسنده و سال انتشار می‌باشد. در این روش، مراجع به ترتیب حروف الفبای نام نویسنده در فهرست مراجع ذکر می گردد.
  • در صورت استفاده از هر یک از دو روش، لازم است که جزئیات و شیوه ذکر منبع در متن و در فهرست مراجع منطبق بر یکی از شیوه‌های معروف و شناخته شده باشد.
  • 13- مشخصات جلد پایان‌نامه و رساله
  • یک ـ جنس جلد از مقوا با ضخامت 2 تا 3 میلیمتر، با روکش چرم مصنوعی (گالینگور) میباشد.
  • دو ـ رنگ جلد برای پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد قرمز، و برای پایان‌نامه‌های دکترا آبی سورمه‌ای میباشد.
  • سه ـ قطع جلد نیم سانتیمتر بزرگتر از قطع کاغذ است.
  • چهار ـ نوشته‌های روی جلد بصورت زرکوب چاپ می‌گردد.
  • پنج ـ در قسمت عطف‌، آرم دانشگاه منقش و عنوان پایان‌نامه و نام نویسنده و سال نوشته می‌شود.
  • 14- تکثیر پایان‌نامه یا رساله
  • دانشجو موظف است در دوره کارشناسی ارشد پایان‌نامه خود را در هشت نسخه و در دوره دکتری‌حداقل در10نسخه تکثیر نماید.
 
PDF چاپ ايميل

  • ریشه های مشکلات کالبدی در سکونتگاه های کوچک، محسن سرتیپی پور
  • راه کریمان حرم، بهمن ادیب زاده
  • ارزیابی سازوکارهای داوری در آموزش معماری، سعید امیرسیاحی
  • الزامات معمارانه در دفاع غیر عامل پایدار، احمد اصغریان جدی
  • قاب هرم شیشه ای پنجره، تاثیر همزمان نور و گرمای خورشید در طراحی، منصوره طاهباز
  • نظریه مراتب وجود و تاویل آن در معماری، محمد هادی رئیس سمیعی
  • بعد پنهان ماده در ساختار معماری، خاتمی
  • نقد معماری، شیوه تامل تفقه دینی و دانش معماری، حسن ذوالفقارزاده
  • تشبیه و تنزیه در آیینه طرح و تبیین روش حاصل از تشبیه و تنزیه در معرفت معماری، محمد علی آبادی
  • شکل شهری، مدلی برای تخمین خوشنودی خانوار، فرزین فرداشی
 
PDF چاپ ايميل

  • بمانیان، محمد رضا (1377) بررسی عوامل موثر بر شکل گیری ساختمان‌های بلند در ایران، استاد راهنما : دکتر محمود گلابچی
  •  
  • اقبالی، رحمان (1378) هویت معماری معاصر ایران، بررسی تطبیقی نظریه‌ها و تجربه‌ها، استاد راهنما : دکتر ایرج اعتصام، استاد مشاور : دکتر علی اکبر صارمی
  • حناچی، پیروز (1378) مرمت شهری در شهرهای تاریخی ایران، استاد راهنما : دکتر محمد منصور فلامکی، استاد مشاور : دکتر سید محسن حبیبی
  •  
  • انصاری، مجتبی (1379) ارزش‌های باغ ایرانی، استاد راهنما : دکتر داراب دیبا
  • حجت، عیسی (1379) سنت و بدعت در آموزش معماری، استاد راهنما : دکتر هادی ندیمی
  • خویی، حمیدرضا (1379) نقد و شبه نقد، استاد راهنما : دکتر سیمون آیوازیان
  • صمیمی، منصور (1379) کوشک‌های صفوی و وحدت انسان و اندیشه در معماری ایرانی، استاد راهنما : دکتر سیمون آیوازیان
  • کیانی، مصطفی ( 1379) معماری دوره پهلوی اول دگرگونی اندیشه ها، پیدایش و شکل‌گیری در معماری 20 ساله معاصر ایران، استاد راهنما : دکتر مهدی حجت
  •  
  •  
  • آیت اللهی، محمد حسین (1380) آزمون کارایی "تئوری برخاسته از زمین" در معماری، استاد راهنما : دکتر محمد منصور فلامکی
  • جهان‌پور، بهروز (1380) سیر تحول معماری مسکن در دوره پهلوی، استاد راهنما : دکتر امیر منصوری
  •  
  • بدیعی، ناهید (1381) جداره‌ها، حریم وصل، استاد راهنما : دکتر مهدی حجت
  • حسینی، بهشید (1381) معابد آیینه ادیان، استاد راهنما : دکتر اکبر زرگر
  • حکمتی، شیوا (1381)  انتظام، شکل، کارکرد در زمینه تحقق معماری، استاد راهنما : دکتر علی غفاری
  • زرکش، افسانه (1381) همسازی فضا و سازه در معماری، استاد راهنما : دکتر محمود گلابچی
  • طاهایی، عطا الله (1381) تحلیل پدیده معماری پست مدرن و نسبت آن با معماری معاصر ایران، استاد راهنما : دکتر علیرضا عینی فر
  •  
  • شایانفر، شیوا (1382) جستار فلسفی در نقش تکنولوژی در معماری، استاد راهنما : دکتر داراب دیبا، استاد مشاور : دکتر پازوکی
  • کلیجانی مقدم، نسرین (1382) تاریخ شناسی معماری ایران، طرح رویکردی جدید با توجه به کاستی‌های تاریخ نگاری معماری ایران، استاد راهنما : دکتر آیت الله زاده شیرازی، استاد مشاور : دکتر مهدی حجت
  •  
  • فلاحت، محمد صادق (1383) نقش طرح کالبدی در حس مکان، مقایسه حس مکان پنج مسجد معاصر با طرح سنتی و نوآورانه در تهران، استاد راهنما : دکتر علیرضا عینی فر، استاد مشاور : دکتر قاسم مطلبی
  • مندگاری، کاظم (1383) شناخت ضمنی مکان طرح حضور موثر در طرح مایه‌های معماری، استاد راهنما : دکتر غلامرضا اسلامی، استاد مشاور : دکتر حمید ندیمی
  •  
  • جعفر نژاد، پرستو (1384)حفاظت سازه فولادی در برابر آتش، استاد راهنما : دکتر سمیعی
  • رحیم زاده، محمد رضا (1384) بودن، اندیشیدن، برپاداشتن، تامل در منشا معماری، استاد راهنما : دکتر مهدی حجت، استاد مشاور : دکتر پازوکی
  • طالبیان، محمد حسن (1384) نقش مفهوم اصالت محوطه‌های میراث جهانی، تجاربی از دوراونتاش برای حفاظت مبتنی بر اصالت، استاد راهنما : دکتر آیت الله زاده شیرازی
  •  
  • اولیاء، محمد رضا (1385) شناخت اصطلاحات معماری سنتی ایران، منطقه یزد، استاد راهنما : دکتر آیت الله زاده شیرازی
  • تقوی، ویدا( 1385) بازخوانی مراتب وجودب معماری با رجوع به هندسه و زیبایی در معماری صفوی، استاد راهنما: دکتر داراب دیبا، استاد مشاور : دکتر پازوکی
  • ماهوش، مریم (1385) جان بخشی کالبد از طریق پردازش فضای معماری ایرانی توسط نور، استاد راهنما : دکتر علیرضا عینی فر
 

Ana Miljacki
Dissertation: "The Optimum Aesthetic: Environment, Lifestyle and Utopia in the Postwar Czech Architectural Discourse"

 

John McMorrough
Dissertation: " Signifying Practices: The Pre-Texts of Post-Modern Architecture"

Matthew Lasner
Dissertation: " No Lawn to Mow: Co-ops, Condominiums, and the Revolution in Collective Homeownership in Metropolitan America, 1881-1973"

Timothy Hyde
Dissertation: " An Architectural Constitution: Law, Planning and Architecture in Cuba, 1937-1959"

Amanda Reeser Lawrence
Dissertation: " Remaining Modern: The Architecture of James Stirling, 1955-77"

 

Steven Wolf
Dissertation: "Construction of Ottoman Aleppo: Modes and Meanings of Urban (Re-) Organization."

Sean Keller
Dissertation: "Systems Aesthetics: Architectural Theory at the University of Cambridge, 1960–75"

Michael Lee
Dissertation: "The German 'Mittelweg': Garden Theory and Philosophy in the Time of Kant"

Mary Lou Lobsinger
Dissertation: "Antinomies of Realism in Postwar Italian Architecture"

A. Krista Sykes
Dissertation: "The Vicissitudes of Realism: Realism in Architecture in the 1970s"

Charissa Terranova
Dissertation: "French State Vernacular: les grands ensembles and Non-Conformist Modernism, 1930–1973"

Lauren Alexander-Augustine
Dissertation: "A Multi-scale View of Plant Diversity and Hydro-geomorphology in Chesapeake Bay Forested Wetlands"

Alberto Barreix
Dissertation: "Rates of Return, Taxation, and the Economic Cost of Capital in Uruguay"

Allan Shearer
Dissertation: "Navigating by Glimmers toward Uncertain Horizons: The Influence of Emphasizing Reasons for versus Consequences of Change on the Perception of Future Scenarios"

Judith Grant Long
Dissertation: "Full Count: The Real Cost of Public Subsidies for Major League Sports Facilities"

Andrew Herscher
Dissertation: "Literal Functions: Modern Architecture, Literature, and Literary Theory in Interwar Prague"

Sameh Wahba
Dissertation: "From Land Distribution to Integrated Development: The Evolution and Impact of Shelter and Poverty Alleviation Strategies in Marginalized Settlements in Nouakchott, Mauritania"

Renata Hejduk
Dissertation: "Models of the Mind: A Theoretical Framework for the Continental Radical Avant-garde in Architecture around 1968"

Stephanie Abundo
Dissertation: "The Revival of Commuter Rail: The Boston Experience"

Alissa Gardenhire-Crooks
Dissertation: "Tough Going: Barriers to Mobility Among Suburban Poor"

Anna Hersperger
Dissertation: "Adjacency Effects on Biodiversity In a Landscape Mosaic: Plant Evidence from Canada's Aspen Parkland"

Natalie Pickering
Dissertation: "The Mexican Banking Crisis and Mortgage Markets: Four Essays on Issues and Policies"

Luis Carranza
Dissertation: "Paradigms of the Avant-Garde: Mexican Modern Architecture, 1920–1940"

Kenji Kimura
Dissertation: "Performance of the U.S. Railroad Industry Since Deregulation"

Christopher Shugart
Dissertation: "Regulation-by-Contract and Municipal Services: The Problem of Contractual Incompleteness"

Karla Britton
Dissertation: "Auguste Perret and the Construction of Exactitude"

J.R. DeShazo
Dissertation: "Essays on the Theory and Measurement of Public Goods"

Kristina Hill
Dissertation: "The Representation of Categorical Ambiguity: A comparison of fuzzy, probabilistic, Boolean, and index approaches in suitability analysis"

Baher El-Hifnawi
Dissertation: "Transportation Options in Developing Cities: The Case of Monterrey, Mexico"

Elizabeth Hermann
Dissertation: "Urban Formation and Landscape: Symbol and Agent of Social, Political and Environmental Change in Fourteenth-Century Nasrid Granada"

Sharon Collinge
Dissertation: "Spatial Arrangement of Patches and Corridors in Landscape: Consequences for Biological Diversity and Implications for Landscape Architecture"

Darell Fields
Dissertation: "Architecture and the Black Subject: An Ethno-historic Reconstruction"

Heinrich Hermann
Dissertation: "Spiritual Dimensions in 20th-Century Architecture: A Study of three paradigmatic works"

Takehiko Nagakura
Dissertation: "Form-processing: A System for Architectural Design"

A. Hashim Sarkis
Dissertation: "Publics and Architects: Re-engaging Design in the Democracy"

Elizabeth Babcock
Dissertation: "Formulation and Management of Strategy: A Case study of Community Health Centers"

T. Barton Thurber
Dissertation: "Architecture and Religious Conflict in Late Sixteenth-Century Italy: Pellegrino Tibaldi's Planned Reconstruction of the Vercelli Cathedral"

+      SHAHMORTEZAE  |